Hundhjärtat

 

Vill du adoptera en av våra hundar gäller följande krav.

## Alla hundar ska transporteras hem med bil. Undantagsfall då hemresan ska ske med buss el. tåg planeras med din kontaktperson.

## Alla hundar ska på promenad och under rastning säkras i både halsband och säkerhetssele med ett koppel vardera. Alltså 2 koppel. Detta gäller MINST 6 månader från hundens ankomst.

## Max 6 timmar utan tillsyn. Arbetar du heltid måste du ordna med lämplig hundpassning. Tex. Hunddagis, kollektiv hundpassning el. Doggy-Walker. Den första tiden ska du planera så att hunden lämnas ensam under kortare tid.

## Hunden ska lämnas ifred och inte störas när den äter och/eller sover.

## Hunden ska rastas MINST 4 gånger per dag.

## Hunden får inte lämnas i bilen varma sommardagar utan fönster/lucka öppen och bilen ska parkeras i skugga. Vatten ska finnas.

## Hunden ska ha en gällande veterinärvårdsförsäkring så du kan få nödvändig vård och hjälp om sjukdom och olycka är framme. Föreningen har ingen möjlighet att täcka veterinärkostnader för oförsäkrade djur.

## Hunden ska hållas kopplad under tiden för koppeltvång 1 mars till 31 augusti. Undantag om du har full koll på din hund och den inte avviker från din sida eller rastas på egen tomt under uppsikt eller i hägnat område.

 

Förutom detta gäller också;

1// Inga barn i hemmet under 12 år. Undantag beviljas om tidigare erfarenhet finnes el. vi känner till hundens bakgrund. Yngre barn ska vara hundvana och kunna möta och hantera hundar på ett lugnt och bra sätt.

2// Hunden ska vara välkommen av familjens samtliga medlemmar och ska behandlas väl. Att ta in en hund i familjen ska vara ett enhälligt beslut av samtliga familjemedlemmar. För att Adoptera hund via oss ska du ha fyllt 20 år.

3// Hundens ankomst ska planeras noga och du ska införskaffa nödvändiga tillbehör. LÄS MER OM DET HÄR >>. När du kommer hem med din nya hund ska den få lugn och ro under den första tiden i det nya hemmet. Minst under någon månad. Den ska inte tas med runt till vänner och bekanta för att visas upp. Och har du barn/tonåringar så blir det inga besök av kompisar under den första tiden, under några veckor. Hunden ska i första hand lära känna den nya familjen och bli trygg i nya rutiner och ny miljö. Detta är enormt viktigt för att inte stressa hunden och ge den möjlighet till en bra start.

4// Hunden får INTE lämnas ensam vid ankomst och under den första tiden i nya hemmet. Därför är det viktigt med planering så det finns möjlighet att vara hemma under första veckan. Arbetar du heltid/arbetar ni heltid under samma timmar behöver ni ordna med hundpassning. Enligt svensk lag får en hund inte vistas mer än 6 timmar ensam. Så här gäller hundpassning av något slag. Hunddagis. Kollektiv hundpassning. Dagmatte/husse eller Doggy-Walker. Har du ingen möjlighet att ta med dig hunden till arbetet eller inte möjlighet till godkänd hundgård under arbetstid kan du inte heller ta emot en hund.

5// Du ska vara väl införstådd med att våra hundar har brokiga historier i sin ryggsäck. En del mer skrämmande upplevelser än andra. Det måste finnas STOR förståelse för detta och du måste vara väl förberedd på att ta hand om din hund och stötta den långsiktigt. Det finns inga "lätta" vägar att gå om problem uppstår utan du måste vara beredd att arbeta med ev. problemlösningar. Det finns ingen orsak till hundens beteende om problem uppstår eftersom vi föga känner till hundens bakgrund. I dom flesta fall vet vi inget alls om hur hundens bakåtliggande historia ser ut. Då är det inte heller så enkelt att reda ut och få effekt från första början, eftersom man i många fall får prova sig fram med olika lösningar/problemutredning.

Så detta ska du tänka på. Har du tålamodet som krävs om det uppstår problem?

6// Har du katt kan vi inte ansvara för om den inte fungerar med din adoptivhund. Har du ingen erfarenhet sedan tidigare och står inför patrull. Ja då måste du rådgöra med tex. en hundproblemsutredare. Självklart kan vi hjälpas åt och kommer att ge dig råd.

7// Du förbinder dig att teckna en bra försäkring som skyddar dig mot obehagliga vet.kostnader inom 10 dagar från hundens ankomst. Föreningen har ingen möjlighet att gå in med ekonomisk hjälp för kostsamma operationer, olycksfall och ev. rehabilitering.

Du ska också registrera dig som ägare till hunden hos Jordbruksverket. 

8// Du ska vara medveten om att en f.d gatuhund kan ha latenta skador från sitt tidigare liv som inte påvisats. Den kan också ha bettfel och ärr på kropp/huvud. Den kan sakna en hudbit på ett öra efter tidigare hundslagsmål tex. Och den kan ha gammal ärrbildning på nos/mungipa orsakat av tidigare likaså hundslagsmål. Den kan också ha icke symptomgivande dysplasi, artros eller/och artris samt luxationer. Tandstatus är inte alltid den bästa. Och den kan ha förstadie till oupptäct katarakt. 

9// Du får inte omplacera din adoptivhund utan att först meddela och rådgöra med föreningen. Denna regel godtycker du till i och med att du bokar hund via oss och skriver under vårat Adoptionskontrakt.

Det är FÖRBJUDET att sälja din hund vidare utan vår kännedom. Ev. omplacering ska gå via föreningen och ev. nytt Adoptionskontrakt ska tecknas mellan föreningen och ny ägare. Detta godtycker du och accepterar i och med att du bokar din hund via oss och skriver under vårat Adoptionskontrakt.

Vid ev. ägarbyte gäller följande;

Hundar från 6 månader upp till 5 år enl. EU-pass - Ny ägare betalar 500 kr till föreningen och minst 3000 kr till tidigare ägare.

Hundar 6 år och äldre enl. EU-pass - Ny ägare betalar 500 kr till föreningen och minst 1500 kr till tidigare ägare.

Väljer du att akut omplacera din hund utan rätt till ekonomisk ersättning kan vi gå in och överta omplaceringen helt och låta hunden bo i jourhem. Ditt Adoptionskontrakt makuleras och du överlåter äganderätten till föreningen och dess jourhem.

Det är inte tillåtet att avliva en frisk hund. Har din hund insjuknat och en ev. avlivning diskuteras ska du meddela föreningen detta. Kontakta alltid din kontaktperson om du känner dig osäker eller om din hund är sjuk.

10// Du får inte släppa din hund lös under dom 3 första månaderna från ankomsten.

Du får aldrig släppa din hund lös om du inte har kontroll och bra inkallning på den.

Du får inte störa din hund när den äter. Eller ta bort matskålen medan den äter.

Du får inte störa din hund om den vilar och sover.

Du ska vårda din hund och ge rutinmässig skötsel.

DU FÅR INTE LÄMNA DIN HUND I EN VARM BIL. Tänk på att parkera i skugga sommartid och ha öppen bagagelucka tex. 

11// Vi förbehåller oss rätten att hälsa på hunden i sitt hem. Om vi anser att hunden inte sköts ordentligt eller inte behandlas väl kommer vi att makulera adoptionskontraktet och återta hunden. Ingen ersättning kommer att utgå.

12// Byter du adress och flyttar. Ändrar ditt telefon/mobilnummer ska du meddela föreningen detta.

 

Vi lämnar följande garantier.

1// Din hund har genomgått fullständigt rabiesvaccinationsprogram. Den är ID-märkt (mikrochip) och är fullständigt grundvaccinerad.  Den är införd i Sverige enligt JBV normer och krav på införsel av hund från annat EU-land. Och den har dokumentation i form av gällande EU-pass.

2// Du får en "egen" kontaktperson som följer dig och din hund under det första året regelbundet. Och senare vid behov. Din kontaktperson kan du kontakta när du själv behöver goda råd och stöd.

3// Behöver din hund omplaseras av någon anledning går föreningen in med fullt stöd. Gemensamt arbetar vi fram den bästa lösningen för alla inblandade.

 

Tyvärr kan vi INTE lämna följande garantier.

1// Varje enskild hund har vi träffat personligen endast vid korta besök el. så är hunden utvald av Daniela/annan volontär vi känner starkt förtroende för. Hundarna beskrivs utifrån miljön dom vistas i nu och på hundgården. Det finns därför inga garantier för att hunden kommer att uppvisa samma beteende i det nya hemmet och i en ny miljö. Mycket kan hända och det kan gå både rätt och fel. Karaktär och beteende hos en hund är till stor del styrt av miljön den lever i och vilka resurser den har eller saknar. Så hur just din hund kommer att formas hänger egentligen bara på dig själv, ditt hem och dina rutiner i och kring detta.

2// Vi reserverar oss mot dolda fel och åkommor vi rimligtvis inte upptäckt. Detta gäller tex. hjärtfel, icke symptomgivande luxationer, dysplasier, artros och artrit. Pålagringar, frigjorda skelettpartiklar och tidiga ögonsjukdomar. Tandrotssjukdomar, cancer och invärtes tumörer. I Rumänien är dessutom resurser för kontroller begränsade och viss utrustning som är nödvändig kan saknas.